breadcrumbs_revolution_theme

Изпращането и получаването на поръчки чрез мрежата (online), е необходимо да вземете предвид долуспоменатите условия преди да попълните данните си или/и поръчката си. Моля, прочетете внимателно!

  • Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия сайт са: 
Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.
  • Промяна или анулиране на поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.
  • Минималната сума за онлайн поръчка за доставка е 10лв.
  • Поръчките, както и данните за контакт на клиенти, които поръчват за първи път, може да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, молим, да упоменете в online поръчката си телефон, така че да имаме възможност да ви позвъним за потвърждение.
  • TESSTO не може да гарантира непрекъснатото функциониране на www.tessto.com и не носи никаква отговорност относно който и да било технически или друг проблем при ползване на www.tessto.com

Защита на лични данни

 

Ползването на услугите, предоставени от www.tessto.com , включително и предоставянето на услугите за online поръчка на продуктите на TESSTO предполага осигуряване на възможността за контакт с вас. Следователно е необходимо, при регистрацията ви, да заявите точните данни, които ще ви бъдат поискани, като например: име, електронен адрес, пощенски адрес, телефон. С регистрирането ви на www.tessto.bg и въвеждането на изискуемите данни предоставяте съгласието си за събиране, ползване и обработка на личните ви данни, които доброволно въвеждате за целите, упоменати по-долу.

 

TESSTO събира и съхранява изключително и само данни, които вие й известявате при въвеждането на изискуемата информация в съответните полета или/и на отговорите ви в рамките на конкретни дейности, които извършва TESSTO и доброволно можете да участвате.

 

Цел на събирането, ползването и обработката на личните ви данни, които заявявате на дружеството, е предоставянето на услугите и на продуктите, които искате чрез уебсайта (website), за получаването на които се изисква ползването или/и обработката им, напр. online поръчки, продажба и дистрибуция на продуктите и на услугите, които се предоставят от TESSTO изключително чрез www.tessto.com.

 

В рамките на предоставянето на услугите и продуктите TESSTO си запазва правото да ползва данните за контакт, които сте предоставили, за изпращането чрез e-mail, SMS и други комуникационни канали на информационни съобщения относно продуктите и услугите й, както и съответни оферти, обяви и други промоционални инициативи, които TESSTO може да предприеме.

   

Личните данни, които известявате на TESSTO чрез www.tessto.com, било при регистрирането ви, било на последващ етап, се събират, ползват и обработват, съгласно действащите разпоредби за защита на личните данни.

 

Достъпът до личните ви данни се позволява само на упълномощени лица, които е необходимо да имат достъп с цел да бъде възможно завършването на предмета на събирането, ползването и обработката им, както това се известява при настоящите условия. В тези рамки TESSTO си запазва правото да предоставя упълномощен достъп или/и право на ползване и обработка на личните ви данни на три юридически или физически лица, на които е възложено изпълнението на обработката.

 

Tessto си запазва правото да ползва данните, които й се предоставят чрез www.tessto.com , по начин, че да не е възможна идентификацията или разкриването на лицето, което касаят, за статистически, промоционални, проучвателни или и рекламни цели, известявайки ги и на трети лица, напр. дружества за проучване, компетентни за завършване на гореспоменатите цели.

 

TESSTO си запазва правото да изменя настоящите условия за ползване, като ги качва на www.tessto.com

 

Регистрация или/и ползване на услугите, предоставяни чрез www.tessto.com , съставлява безусловно приемане на настоящите условия за ползване.


GDPR ИНСТРУМЕНТИ

GDPR отчет за лични данни

GDPR изтриване на лични данни